Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast domyślny-zwiększony czarno-biały żółto-czarny czarno-żółty
Przejdź do strony BIP urzędu
Formularz G
Lp. Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
1 Numer wpisu 010944845/G2
2 Zakres przedmiotowy dokumentu powietrze;
3 Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) TRANSCHEM PRODUKCJA, USŁUGI, CHEMIA GOSPODARCZA
ul. PRZEMYSŁOWA 5 , NOWY DWÓR MAZOWIECKI
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
REGON: 010944845
4 Okres, którego dokument dotyczy, i data złożenia wykazu Rok: 2006 Okres: 2 półrocze
Data złożenia: 2008-04-29 00:00:00
5 Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy — Prawo ochrony środowiska
6 Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) URZĄD MARSZAŁKOWSKI DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH WYDZIAŁ WERYFIKACJI OPŁAT
7 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
8 Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Przejdź do karty o numerze 010944845/G1, Przejdź do karty o numerze 010944845/G3, Przejdź do karty o numerze 010944845/G4, Przejdź do karty o numerze 010944845/G5, Przejdź do karty o numerze 010944845/G6, Przejdź do karty o numerze 010944845/G7, Przejdź do karty o numerze 010944845/G8, Przejdź do karty o numerze 010944845/G9, Przejdź do karty o numerze 010944845/G10, Przejdź do karty o numerze 028922/2011, Przejdź do karty o numerze 028927/2011, Przejdź do karty o numerze 019805/2012, Przejdź do karty o numerze 057818/2012, Przejdź do karty o numerze 021146/2013, Przejdź do karty o numerze 009535/2014, Przejdź do karty o numerze 036628/2016, Przejdź do karty o numerze 036629/2016
9 Uwagi
Opublikowane przez: Wojnarowska Teresa 2008-05-06