Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast domyślny-zwiększony czarno-biały żółto-czarny czarno-żółty
Przejdź do strony BIP urzędu
Formularz G
Lp. Wykaz, zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
1 Numer wpisu 015154148/G7
2 Zakres przedmiotowy dokumentu powietrze;
3 Podmiot korzystający ze środowiska, którego dokument dotyczy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON) HESSO-OIL SP. Z O.O.
ul. OŚWIATOWA 34A , WARSZAWA
01-366 WARSZAWA
REGON: 015154148
4 Okres, którego dokument dotyczy, i data złożenia wykazu Rok: 2008 Okres: 2 półrocze
Data złożenia: 2009-02-03 00:00:00
5 Informacja, czy wydano decyzję w trybie art. 288 ust. 1 ustawy — Prawo ochrony środowiska
6 Miejsce przechowywania dokumentu (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego) UMWM DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH - WYDZIAŁ WERYFIKACJI OPŁAT
7 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
8 Numery innych kart w wykazie dotyczących jednostki organizacyjnej, której wykaz/informacja dotyczy Przejdź do karty o numerze 015154148/G1, Przejdź do karty o numerze 015154148/G2, Przejdź do karty o numerze 015154148/G3, Przejdź do karty o numerze 015154148/G4, Przejdź do karty o numerze 015154148/G5, Przejdź do karty o numerze 015154148/G6, Przejdź do karty o numerze 015154148/G8, Przejdź do karty o numerze 015154148/G9, Przejdź do karty o numerze 015154148/G10, Przejdź do karty o numerze 010519/2011, Przejdź do karty o numerze 040233/2011, Przejdź do karty o numerze 007489/2012, Przejdź do karty o numerze 047195/2012, Przejdź do karty o numerze 016261/2013, Przejdź do karty o numerze 004737/2014, Przejdź do karty o numerze 010254/2015, Przejdź do karty o numerze 001732/2016, Przejdź do karty o numerze 004425/2017, Przejdź do karty o numerze 002102/2018
9 Uwagi
Opublikowane przez: Wojnarowska Teresa 2009-02-10