Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast domyślny-zwiększony czarno-biały żółto-czarny czarno-żółty
Przejdź do strony BIP urzędu
Podmiot, którego dotyczy karta informacyjna
INTERFOOD POLSKA SP. Z O.O., ul. MADALIŃSKIEGO 20/1C , WARSZAWA, 02-513 WARSZAWA, REGON: 016171982
Formularz N
Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 017386/2016
2 Rodzaj dokumentu Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
5 Zakres przedmiotowy dokumentu — opis dokumentu ewidencja z opłat za korzystanie ze środowiska:powietrze; Okres: Cały rok 2015 r.;
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju - 14
7 Znak sprawy OS-WO-II.3111.12513.2016
8 Dokument wytworzył INTERFOOD POLSKA SP. Z O.O. MADALIŃSKIEGO 20/1C , WARSZAWA 02-513 WARSZAWA, REGON: 016171982
9 Data dokumentu 2016-03-29 00:00:00
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
12 Miejsce przechowywania dokumentu MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, UMWM DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH - WYDZIAŁ WERYFIKACJI OPŁAT 03-469 WARSZAWA UL. SKOCZYLASA 4, (22) 59-79-200 oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2016-04-04 Czaplińska Marta
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18 Uwagi
Opublikowane przez: Czaplińska Marta 2016-04-04