Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast domyślny-zwiększony czarno-biały żółto-czarny czarno-żółty
Przejdź do strony BIP urzędu
Podmiot, którego dotyczy karta informacyjna
ADS DARIUSZ SMUNIEWSKI, ul. ROZŁUCKA 12/18 , WARSZAWA, 04-029 , REGON: 016978940
Formularz N
Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 003030/2013
2 Rodzaj dokumentu Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
5 Zakres przedmiotowy dokumentu — opis dokumentu ewidencja z opłat za korzystan Okres: 2 półr. 2012 r.;
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju - 14
7 Znak sprawy OŚ-WO-II.3111.7406.2013
8 Dokument wytworzył ADS DARIUSZ SMUNIEWSKI ROZŁUCKA 12/18 , WARSZAWA 04-029 , REGON: 016978940
9 Data dokumentu 2013-01-29 00:00:00
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
12 Miejsce przechowywania dokumentu MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, UMWM DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH - WYDZIAŁ WERYFIKACJI OPŁAT 03-469 WARSZAWA UL. SKOCZYLASA 4, (22) 59-79-200 oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2013-02-04 Czaplińska Marta
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18 Uwagi
Opublikowane przez: Czaplińska Marta 2013-02-04