Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Kontrast: Kontrast domyślny Kontrast domyślny-zwiększony czarno-biały żółto-czarny czarno-żółty
Przejdź do strony BIP urzędu
Podmiot, którego dotyczy karta informacyjna
CENRTUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, ul. Bolesława Chrobrego 85 , Pęchery, 05-502 Piaseczno, REGON: 362624830
Formularz N
Lp. Karta informacyjna
1 Numer karty/rok 001716/2017
2 Rodzaj dokumentu Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
3 Temat dokumentu Inne
4 Nazwa dokumentu Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
5 Zakres przedmiotowy dokumentu — opis dokumentu ewidencja z opłat za korzystan Okres: Cały rok 2016 r.;
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju - 14
7 Znak sprawy OS-WO-II.3111.1663.2017
8 Dokument wytworzył CENRTUM ADMINISTRACYJNE PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH Bolesława Chrobrego 85 , Pęchery 05-502 Piaseczno, REGON: 362624830
9 Data dokumentu 2017-01-30 00:00:00
10 Dokument zatwierdził Nie dotyczy
11 Data zatwierdzenia dokumentu
12 Miejsce przechowywania dokumentu MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, UMWM DEPARTAMENT OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH - WYDZIAŁ WERYFIKACJI OPŁAT 03-469 WARSZAWA UL. SKOCZYLASA 4, (22) 59-79-200 oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Nie dotyczy
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 2017-02-03 Mertens-Biernacka Paulina
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
18 Uwagi
Opublikowane przez: Mertens-Biernacka Paulina 2017-02-03